SUND VIRKSOMHED

Øget sundhed og produktivitet i virksomheden

Hedensted Centret tilbyder en unik kombination af topmoderne træningsfaciliteter og de sundhedsfaglige kompetencer, der skal til for at optimere og fastholde sundheden på jeres arbejdsplads.

Vores unikke sundhedsløsninger differentierer sig ved, at behandling og træning foregår lokalt og under samme tag. Det betyder f.eks. at genoptræning kan påbegyndes straks efter behandling. Vi har kort ventetid og tilstræber altid behandling samme dag ved akutte tilfælde. For at sikre den bedst mulige start, får medarbejderne tilbudt en opstartssamtale og screening af en fysioterapeut inden træningsopstart.

En sundhedsløsning hos os indeholder som standard:

  • Ubegrænset fysioterapi samt genoptræning og behandlende/forebyggende massage. 
  • Ved mere intense genoptræningsforløb kan egen sundhedsforsikring, Sygeforsikring Danmark og evt. andre kobles på.

Tilvalgsmuligheder:

  • Kiropraktik
  • Forløb med personlig træner
  • Kostvejledning
  • Foredrag
  • Coaching
  • Svømning
  • Fitness
  • Holdtræning

Sundhedsprofiler - Invester i medarbejdernes sundhed

Sundhedsprofil basis:

Denne individuelle sundhedsprofil er et grundigt sundhedstjek, der omfatter de vigtigste parametre i forhold til at forebygge livsstilsygdomme. Med en varighed på 30 minutter gennemgår vi medarbejderens sundhedsmæssige tests og resultater. Derudover gives en kort vejledning ud fra de målte parametre hos medarbejderen.

Med udgangspunkt i en Sundhedsprofil BASIS er det muligt at arbejde målrettet med eks. konkrete livsstilsændringer. Medarbejderen har efter det afsluttede sundhedstjek adgang til en personlig online sundhedsprofil, hvor der for hvert målt parameter gives specifikke anbefalinger.

Sundhedsprofil udviddet (BodyAge)

Vi tilbyder derudover en af markedets mest udførlige sundhedstjek: Sundhedsprofil UDVIDET, der inkluderer BodyAge. Her er der tale om et sundhedstjek, der behandler alle aspekter af medarbejderens sundhedsmæssige situation - lige fra de ”usynlige værdier” (eks. kolesterol og blodsukker) til målinger af medarbejderens kredsløbsmæssige tilstand.

Med udregning og inddragelse af BodyAge-begrebet muliggør denne type sundhedstjek bl.a., at der efterfølgende kan arbejdes mere specifikt og målrettet med den personlige motivation hos den enkelte. Mange medarbejdere motiveres meget tydeligt af BodyAge-faktoren, der konkret illustrerer kroppens sundhedsmæssige alder.

Sundhedsprofil UDVIDET har en varighed på 45 min. pr. medarbejder, der bl.a. inkluderer en grundig gennemgang  af medarbejderens testresultater og efterfølgende vejledning.

Udtalelse fra Per Møller K.S.M. Kragelund ApS 

"Hedensted Centret har været stærk og faglig kompetent til vores sundhedsprojekt. Vores ønske var at få målt og vejet vores sundhedstilstand blandt fabrikkens ansatte. Alle ansatte var igennem øvelser, målinger og samtaler. Det har givet den enkelte en rapport, der så kan arbejdes videre med. Alle har vist så stor begejstring for projektet, at vi vil gentage det på et senere tidspunkt. Centret har givet gode råd og en fyldestgørende samlet rapport til virksomheden, et meget tilfredsstillende forløb."

Vores sundhedsløsninger koster fra 99,-/md alt afhængig af hvilken aftale vi laver med den enkelte virksomhed.

Læs mere og download folder her

bubble