GLA:D hofte/knæ

Der vil være træning mandag og fredag kl. 8-9. 

 • 8 ugers forløb til personer med gigt/artrose
 • Varetages af specialuddannede fysioterapeuter
 • Der ydes tilskud fra Sygeforsikring Danmark

GLA:D står for “Godt Liv med Artrose i Danmark” og er et specielt uddannelses- og træningsforløb til patienter med hofte- og/eller knæartrose (slidgigt). Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvalitet. Du kan også deltage, selvom du er skrevet op til operation.

Forløbet indeholder:

 • Fysioterapeutisk undersøgelse og diagnosticering. (1. Konsultation)
 • Skriftlig/mundtlig information om forløbet, testning og registrering i GLA:D registret.
 • Patientuddannelse, der består af to undervisningssessioner, som indeholder:
  Læren om Artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.
 • 8 ugers periode med specialtræning, undervisning og individuel opstart. Holdtræningen anbefales, da det er dobbelt så effektivt som hjemmetræning. Deltagerne instrueres individuelt tilpassede træningsprogrammer, som eventuelt suppleres af hjemmeøvelser.
 • Opfølgning efter 3 måneder. Alle rétestes og udfylder spørgeskema sammen med fysioterapeut.
 • Opfølgning efter 12 måneder. Alle får tilsendt spørgeskema elektronisk eller pr. brev.

Se video

Se mere omkring GLA:D HER

Pris: 2495,-

Tilskud fra "danmark" op til 1031,-

Hør mere og tilmeld dig på hcfys@svom.dk eller på tlf. 25791899

Kontakt:

Tlf.: 75891899 tryk 4

E-mail: hcfys@svom.dk


bubblemedia