}

MILJØPOLITIK  aug. 2016/2017

Hedensted Centret ønsker at fremstå som et center, der har fokus på idræt, sundhed, genoptræning og miljø.

Vi vil arbejde for at opfylde følgende:

 • Vi vil behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog.
 • Vi vil motivere medarbejdere/ brugere til at indgå i miljøarbejdet. Især tomme drikke emballage må ikke lægges i affalds beholdere, men i beholdere fra Dansk retursystem.
 • Vi vil afholde en uge hvor alle medarbejdere arbejder med nudging og grøn nøgle som forberedes som emner til hver medarbejder.
 • Vi vil offentliggøre vores politik og vores energiforbrug på hjemmesiden og ved opslag i centeret.
 • Vi vil til en hver tid arbejde for at opfylde kriterierne for Den Grønne Nøgle.
 • Vi vil sørge for at alle nyansatte for instruktion om Den Grønne Nøgle.
 • Vi vil en gang om året orientere personalet om miljøpolitikken og vores mål.
 • Vi vil sorterer vores affald med henblik på at genbruge så meget som muligt
 • Vi vil vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at spare på energi og vandforbruget. og til en hver tid minimer vores vandforbrug, ved hjælp at stram styring og tekniske tiltag”.
 • Vi vil ved alle nyindkøb og vedligeholdelser vægte komponenters energiforbrug højt, og så vidt muligt vælge lavenergiprodukter.
 • Vi vil minimere brug af stærke rengøringsmidler.
 • Driftspersonalet vil blive sendt på efteruddannelse i takt med ny udvikling på det tekniske område.

Vi vil medvirke til, at vores gæster og brugere kan købe fedtfattigt og sund mad i vores cafe.

 

 

 

bubble