Udlejning af haller og udstyr

Resevér en bane, hal eller et lokale ved at kontakte serviceleder Michael Christensen på michael@svom.dk.

Sumodragter med måtte: 

Pris: Afhentet - for én dag - 600 kr. Betales ved afhentning.

Hoppepude: 

Hoppepude 7 x 7 meter med en højde, der ikke nødvendiggør en nedfaldsmåtte.

Pris: Afhentet - for én dag - 1200 kr. Betales ved afhentning. 

Hel weekend 2000 kr.

Borde og stole:

Bord (mål 1 x 2 meter) : 20 kr. pr. stk

Stabel stol (kun indendørs) 7 kr. stk.

Lejebetingelser:

Lejer sørger for adgang til 230V, max 20 meter fra forlystelsen.
Lejer sørger for 1 person som hjælper med opsætning og nedtagning.
Lejer har ansvaret for al hærværk, tyveri, samt overbelastning af det lejede, og påtager sig det fulde erstatnings ansvar over for udlejer ved skade på det lejede.

Lejer er indforstået med at det lejede skal rengøres inden aflevering.
Lejer er indforstået med at enhver skade på personer som, i forbindelse med anvendelse af det lejede materiel, kommer til skade er UDLEJER uvedkommende, og står således alene for lejers ansvar.
Lejer er indforstået med at UDLEJER ikke kan stilles for ansvar for eventuelle følgeskader i forbindelse med uheld.
Beskadiget eller bortkommet udstyr erstattes med udstyrets genanskaffelsespris, dog maksimalt nyværdien af udstyret.
Udgifter til evt. reparationer, som er opstået pga. ikke overholdte betingelser, afholdes af lejer.

bubble